facebook RSS # #

24.07.2014 16:40

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
Senat poparł zdrowotny pakiet kolejkowy   •  W śledztwie w sprawie podsłuchów pojawiają się coraz ciekawsze nowe wątki - oświadczył szef MSW   •  PG poinformowała, że do zakończenia śledztwa w sprawie więzień CIA brakuje materiałów z USA    •  Rozbił się algierski samolot lecący z Burkina Faso do Algieru ze 116 osobami na pokładzie    •  KNF zgodziła się na powołanie Pawła Tamborskiego na prezesa GPW    •  Bułgarski parlament przyjął dymisję rządu    •  Po wyjściu z rządzącej koalicji partii Udar i Swoboda na Ukrainie odbędą się przedterminowe wybory parlamentarne   •  19 dzieci zginęło w zderzeniu pociągu z autobusem w południowych Indiach   •  Polska naruszyła m.in. zakaz tortur i nieludzkiego traktowania ws. więzień CIA - uznał Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu   •  51 więźniów i dziewięciu żołnierzy straciło życie w wyniku ataku na konwój w Iraku   •  
 
2011-04-26 15:37       aktualizacja: 2011-04-26 16:59       EDUKACJA
  A A A

Gmina może wozić

Gmina może wozić
Fot.archiwum

Resort edukacji precyzuje przepisy o dowożeniu dzieci do szkół i przedszkoli. Gmina będzie mogła organizować taki transport niezależnie od odległości, co do tej pory kwestionowały RIO.

Tak jest teraz: gmina ma obowiązek zapewnić bezpłatny transport dzieciom objętym obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym i uczniom klas I-IV podstawówki, jeżeli ich droga do przedszkola lub szkoły jest dłuższa niż 3 km. W przypadku uczniów klas starszych i gimnazjów odległość ta ma przekraczać 4 km.

Obowiązujące przepisy nie określają jednak, czy gmina ma prawo organizować bezpłatny transport, gdy odległości te są mniejsze. Niektóre samorządy, mając na względzie bezpieczeństwo dzieci, decydowały się na takie rozwiązanie. Regionalne izby obrachunkowe, kontrolując wydatki gmin, kwestionowały zasadność wydatków ponoszonych na dowożenie dzieci, jeśli odległość z domu do szkoły była krótsza niż odległość określona w ustawie.

Dlatego przy okazji planowanej nowelizacji ustawy o systemie oświaty Ministerstwo Edukacji Narodowej chce doprecyzować niejasne przepisy. W ustawie jednoznacznie będzie zapisane, że gmina ma możliwość organizowania bezpłatnego transportu bez względu na odległość między domem dziecka a przedszkolem, inną formą wychowania przedszkolnego czy szkołą.

Projektowane przepisy wprowadzają także zmiany w zakresie zwrotu kosztów przejazdów dziecka do szkoły w przypadku zapewnienia dowożenia przez rodziców. MEN chce zrezygnować z kryterium zwrotu kosztów w wysokości właściwej dla środków komunikacji publicznej, na rzecz zwrotu kosztów przekazywanych na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta).

Nowe przepisy pozwolą na zwrot kosztów dojazdów, gdy na danym terenie nie funkcjonuje komunikacja publiczna, „pozwalając jednocześnie organom prowadzącym szkoły na wybór najbardziej dogodnej formy realizacji obowiązku zapewnienia transportu dzieciom dojeżdżającym do szkół publicznych".

W przypadku dowozu przedszkolaków, zrezygnowano ponadto z zapisu, że musi to być najbliższe przedszkole. Odwrotnie w przypadku dzieci niepełnosprawnych - doprecyzowano, że bezpłatny transport przysługuje im do najbliższego przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka, zapewniających dziecku kształcenie specjalne.

/aba/


TAGI: EDUKACJA
 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2011-04-27 09:43:24
Krzysztof: uważam, że koszty dowozu do szkół specjalnych powinny ponosić powiaty, to przecież do tych jednostek samorządowych trafia duża subwencja na kształcenie specjalne dzieci niepełnosprawnych. Skoro subwencja oświatowa idzie za uczniem to i obowiązek dowożenia to i obowiązek dowozu ucznia powinien spoczywać na tym samorządzie, który otrzymuje subwencję.

newsletter

TAGI

PARTNERZY
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji  Ministerstwo Edukacji NarodowejZwiązek Gmin Wiejskich  Związek Miast Polskich  Związek Powiatów Polskich

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Tel.: (22) 509 22 25
Faks: (22) 509 22 72
pap@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .