facebook RSS # #

31.07.2014 15:29

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
W przekazanej premierowi opinii minister sprawiedliwości negatywnie ocenił roczne sprawozdanie prokuratora generalnego   •  Obserwatorzy OBWE dotarli na miejsce katastrofy boeinga na wschodzie Ukrainy   •  Ukraiński parlament odrzucił dymisję premiera Arsenija Jaceniuka   •  Zmarł Franciszek Gąsienica-Groń, pierwszy polski medalista zimowych igrzysk olimpijskich   •  Lawina ziemna pogrzebała 18 hinduskich wieśniaków   •  Argentynie grozi bankructwo. Rokowania z prywatnymi wierzycielami kraju zakończyły się fiaskiem   •  W związku z operacją w strefie Gazy Izrael powołał do armii kolejnych 16 tysięcy rezerwistów    •  W walce z wirusem Ebola rząd Liberii zamknął wszystkie szkoły    •  Obserwatorzy OBWE rozpoczęli w Rosji misję monitorującą w dwóch punktach kontrolnych na granicy z Ukrainą   •  Prawie 1,2 mln osób zdecydowało się przekazywać część składki emerytalnej do OFE    •  
 
2013-12-10 12:55       aktualizacja: 2013-12-11 10:46       SZKOLENIA
  A A A

Rząd jest za. Prawo niepracujących rolników do świadczeń pielęgnacyjnych

Rząd jest za. Prawo niepracujących rolników do świadczeń pielęgnacyjnych
Fotolia

Rząd popiera poselską propozycję, by niepracujący rolnicy sprawujący opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny mieli prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

Rada Ministrów zajęła pozytywne stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (druk nr 1443), przedłożone przez ministra pracy i polityki społecznej.


W opinii rządu, propozycje poselskie usprawnią realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz wprowadzą jednolity system przyznawania świadczeń opiekuńczych. Zaleca jednak skierowanie projektu do dalszych prac legislacyjnych.

Posłowie zaproponowali jednoznaczne uregulowanie kwestii prawa rolników do świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego.


Doprecyzowano, że niewykonywanie pracy w gospodarstwie rolnym, potwierdzone orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem o niepełnosprawności wymagającej stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innych osób, jest równoznaczne ze spełnieniem wymogu rezygnacji lub niepodejmowania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.


Dzięki temu rolnicy sprawujący opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny będą mieli prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

Ponadto z katalogu przesłanek negatywnych, ujętych w art. 16a ustawy oświadczeniach rodzinnych, wykreślono przesłankę pozbawiającą prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego osób, które podlegają obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu z innego tytułu. Oznacza to, że ubezpieczonemu w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego będzie przysługiwał specjalny zasiłek opiekuńczy.

Doprecyzowano też, że specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, w tym także małżonkom.

Rada Ministrów, uznając zasadność przedstawionych zmian, proponuje skierowanie projektu do dalszych prac legislacyjnych, zalecając przeprowadzenie analizy merytorycznej i kosztowej proponowanych rozwiązań, także w kontekście ewentualnych szerszych zmian wymaganych w ustawie o świadczeniach rodzinnych.

Czytaj więcej: Wyraźny zapis. Posłowie proponują świadczenia pielęgnacyjne dla rolników

Źródło: CIR
oprac. /aba/
Serwis Samorządowy PAP


 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2013-12-11 16:06:30
lotsy: "niepracujący rolnik"? czyli taki, który zrezygnował z prowadzenia gospodarstwa rolnego????? niech szanowny rząd dobrze to sprecyzuje bo jak zwykle czegoś nie przemyślą - wyjdzie głupota (jak teraz) a gminy będą wytykane palcami (tak jak teraz)- no ale chłopiec do bicia zawsze musi być, prawda rząduniusiu??????

newsletter

TAGI

PARTNERZY
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji  Ministerstwo Edukacji NarodowejZwiązek Gmin Wiejskich  Związek Miast Polskich  Związek Powiatów Polskich

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Tel.: (22) 509 22 25
Faks: (22) 509 22 72
pap@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .