facebook RSS # #

20.04.2014 02:43

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
15 domniemanych członków Al-Kaidy i trzech cywilów zabił amerykański dron w Jemenie   •  Ostatnie słowo nie będzie należeć do zła, lecz do miłości - powiedział papież podczas piątkowej Drogi Krzyżowej   •  Po rozmowach w Waszyngtonie szef MON zapowiedział wzrost obecności wojskowej USA w Polsce   •  Rzecznik Władimira Putina poinformował o zadowoleniu Kremla z wyników rozmów w Genewie    •  Lider prorosyjskich separatystów oświadczył, że ustalenia z Genewy ich nie obowiązują    •  Po spotkaniu genewskim władze Ukrainy obiecały więcej praw dla regionów   •  Rząd Rumunii wystawił na sprzedaż willę komunistycznego dyktatora Nicolae Ceausescu   •  W Korei Południowej aresztowano pod zarzutem niedopełnienia obowiązków kapitana zatopionego promu    •  Wicepremier Janusz Piechociński zapowiedzial produkcję nowych modeli Fiata w Tychach    •  90-letni gen. Wojciech Jaruzelski trafił do Wojskowego Instytutu Medycznego. Ma problemy z wszczepionym portem naczyniowym    •  
 
2013-07-02 14:00       aktualizacja: 2013-07-04 19:11       WIADOMOŚCI
  A A A

Dotacje przedszkolne. Publikujemy wzory sprawozdań z wykorzystania środków

Dotacje przedszkolne. Publikujemy wzory sprawozdań z wykorzystania środków
Fototolia

Resort edukacji opracował zasady rozliczania dotacji przedszkolnej. Publikujemy wzory sprawozdań z wykorzystania tych środków.

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotował projekt rozporządzenia w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Projekt określa tryb udzielania dotacji oraz sposób i terminy ustalania informacji o liczbie dzieci, którym wójt
(burmistrz, prezydent miasta) nie wskazał miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego mimo ciążącego na gminie obowiązku. W rozporządzeniu zaproponowano też sposób rozliczania dotacji, w tym rocznego sprawozdania.

Przekazane gminie środki budżetu państwa na dotacje będą rozliczane przez wojewodę jednorazowo, w odniesieniu do roku budżetowego, na podstawie informacji zawartych w rocznym rozliczeniu wykorzystania dotacji. Wzór z załącznika nr 1 dotyczy dotacji udzielonych na rok 2013 i 2014; załącznik nr 2 - dotacji udzielonych na rok 2015 i kolejne lata budżetowe.


Gmina przekazywać będzie ww. rozliczenie wojewodzie do 15 stycznia roku następującego po roku, w którym dotacja została udzielona.

„W rocznym rozliczeniu wykorzystania dotacji liczba przekazywanych przez gminy informacji została ograniczona do niezbędnych danych” – zapewnia ministerstwo edukacji. Chodzi o informacje służące do ustalenia kwoty dotacji: niewykorzystanej do końca roku budżetowego, wykorzystanej zgodnie z przeznaczeniem, wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobranej w nadmiernej wysokości.

Rozliczenia i zestawienia wykorzystania mają być przekazywane do wojewodów w formie elektronicznej oraz papierowej.

W tym roku podział dotacji pomiędzy gminy będzie dokonany przez ministra edukacji do 2 września. Roczne rozliczenie wykorzystania przez gminy dotacji za rok 2013 obejmować będzie wydatki poniesione w okresie od 1 września 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

W załączniku pod artykułem wzory sprawozdań (załączniki nr 1 i 2).

/aba/
Serwis Samorządowy PAP


ZAŁĄCZNIKI: zalacznik_1.tif
ZAŁĄCZNIKI: zalacznik_2.tif
ZAŁĄCZNIKI: Zalacznik_1.pdf
ZAŁĄCZNIKI: Zalacznik_2.pdf
 
KOMENTARZE: 6 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2013-07-08 14:46:04
wójt małej gminy wiejskiej: Prawodawcom, tj autorom nowelizacji ustawy o systemie oświaty oraz rozporządzenia MEN, należy się Nobel za ogromny twórczy wkład w komplikowanie spraw prostych. Także za wkład w zwalczanie bezrobocia : pracownicy urzędów gmin, urzędów wojewódzkich, RIO, wielu instytucji kontrolnych itp. wreszcie będą mieli co robić :sprawozdania, rozliczenia, korekty, odwołania, prawne interpretacje "co poeta miał na myśli". Oj będzie się działo !
 
2013-07-04 12:40:20
pracownik samorządowy : załącznik nr 1 jest sprzeczny z ustawą z 13 czerwca, po dokonaniu zmiany w treści projektu z grudnia, który dotyczył dotacji dla dzieci od 2,5 do 5, nie poprawiono wzoru załącznika. Zgodnie z ustawą z 13 czerwca obowiązujący powinien być tylko jeden załącznik tj. załącznik nr 2. Może macie Państwo już dostęp do nowelizacji rozporządzenia z MEN.
 
2013-07-04 08:26:06
ajg: To NIE SĄ JESZCZE oficjalne WZORY!!! Ten materiał pochodzi z projektu rozporządzenia. Wg niektórych osób propozycja tych wzorów jest daleka od ideału a co gorsze nie uwzględnia zasad rozliczania dotacji z ustawy o finansach publicznych.
 
2013-07-03 11:37:26
samorządowiec_54: Dlaczego w załączniku rozliczeniowym uwzględnia się tylko dzieci do 5-go roku życia? Przecież do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych do sierpnia 2014 roku będą uczęszczały także dzieci 6-letnie?
 
2013-07-03 10:10:00
Redakcja: Zgodnie z prośbą pod artykułem są już zamieszczone również pliki typu pdf.
 
2013-07-03 09:51:50
Wanda: Prosimy o zamieszczenie załączników w formacie PDF

newsletter

TAGI

PARTNERZY
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji  Ministerstwo Edukacji NarodowejZwiązek Gmin Wiejskich  Związek Miast Polskich  Związek Powiatów Polskich

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Tel.: (22) 509 22 25
Faks: (22) 509 22 72
pap@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .